ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลตาลสุม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: 15 Oct 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ERROR: mod_kunenalatest: Kunena 3.0 (or later) is not installed on your system!

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

ศาลเจ้าปู่ฝานภูวงค์

 ศาลเจ้าปู่ฝานภูวงค์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวตาลสุม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

Register to read more...

ร้านลาบต้มห่มม่วง

 ร้านลาบต้มห่มม่วง ตั้งอยู่ที่ เขตเทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 

Register to read more...

สะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งใหม่

 สะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งใหม่ จากบ้านคำข่า อำเภอสว่างวีระวงศ์ ไปยัง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

Register to read more...

ร้านส้มตำแม่แดง

 ร้านส้มตำแม่แดง ตั้งอยู่ที่ เขตเทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 

Register to read more...

สวนสาธารณะหนองไข่นุ่น

 สวนสาธารณะหนองไข่นุ่น ตั้งอยู่ ติดกับแม่น้ำมูล ในเขตเทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

Register to read more...

ร้านแม่หน่อย

 ร้านแม่หน่อย ตั้งอยู่ที่ เขตเทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 

Register to read more...

ร้านอาหารแซบในสวน

 ร้านอาหารแซบในสวน ตั้งอยู่ที่ เขตเทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 

Register to read more...

ครัวออมแอม

 ครัวออมแอม ตั้งอยู่ที่ เขตเทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 

Register to read more...

Page 1 of 2